INFORMACIJE

Sporazumi o slobodnoj trgovini

Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o slobodnoj trgovini srednje Europe (CEFTA) sa sljedećim zemljama:

ALBANIJA          

SRBIJA 

MOLDAVIJA      

CRNA GORA

MAKEDONIJA  

KOSOVO

Bosna i Hercegovina takođe ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini s Turskom, čime je omogućen pristup novom tržištu od 70 milona ljudi.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske Unije (EU) i Bosne i Hercegovine (BiH) stupio je na snagu 01.06. 2015. godine čime se uspostavilo čvrsto i  blisko partnerstvo između EU i BiH te produbile međusobne političke, ekonomske i trgovinske veze. SSP je sad naš glavni okvir za odnose sa EU.

SSP će također doprinjeti progresivnom usklađivanju bh zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

EFTA:
Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i EFTA zemalja (Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn) potpisan je dana 24.06.2013. godine u Norveškoј, a stupio je na snagu u januaru 2015. godine.

 

scroll