INFORMACIJE

Geografski položaj

Bosna i Hercegovina se nalazi na jugoistoku Evrope u centralnom dijelu Balkanskog poluostrva. Njena ukupna površina je 51.129 km2. Dužina granice iznosi 1.537 km, od čega kopnena 762,5 km, riječna 751 km i morska 23,5km. Bosna i Hercegovina graniči sa Republikom Hrvatskom (931 km), Srbijom (375 km) i Crnom Gorom (249 km). Sjevernim dijelom Bosna i Hercegovina izlazi na rijeku Savu, a južnim na Jadransko more kod Neuma. Zemljište Bosne i Hercegovine je izrazito brdsko-planinsko, sa prosječnom nadmorskom visinom od 500 m. Od ukupne površine BiH, 5% otpada na ravnice, 24% na brežuljke, 42% na planine, a 29% zauzima krš (NEAP, 2003). Bosna i Hercegovina je uređena Dejtonskim sporazumom, prema kojem se sastoji od Federacije BiH (10 kantona), Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Opći i ekonomski podaci

OPĆI PODACI

Stanovništvo

                         2.206.000

Grad Sarajevo, stanovništvo, procjena 2016.g.

                         275.000

Teritorijalni ustroj

                         Federalni

Kantoni

                         10

Općine

                         79

Vremenska zona

                         GMT+1

Klima

                         Kontinentalna

Valuta

                         Konvertibilna marka (KM)

Pozivni broj tel.

                         387

VEĆI GRADOVI (Broj stanovnika)

EKONOSMKI POKAZATELJI

Bruto domaći proizvod, godišnja stopa realnog rasta % ESA 2010 (USD, 2015.)

                         4.795

Prosječna mjesečna neto plata, KM

                         850

Prosječna mjesečna bruto plata, KM

                         1.300

Pokrivenost uvoza izvozom, %

                         57.3

Uvoz po glavi stanovnika, EUR

                         2.532

Izvoz po glavi stanovnika, EUR

                         1.451

Izvoz (2017)

                         2bn EUR

Uvoz (2017)

                         6bn EUR

Najvažniji vanjskotrgovinski partneri (2017)

Najvažnije izvozne industrijske grane (2017)

Image

Podaci preuzeti sa web stranice “Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini”.
Za više informacija kliknite ovdje

scroll