INFORMACIJE

Energetika

Energetski sektor je jedan od najsnažnijih privrednih sektora Bosne i Hercegovine s dugom tradicijom i ogromnim potencijalima i mogućnostima za daljnji razvoj i ulaganja.

Bosna i Hercegovina je članica Energetske zajednice jugoistočne Europe koja je osnovana u novembru 2002. godine između Europske unije i zemalja jugoistočne Europe kako bi se proširilo unutrašnje energetsko tržište Europske unije na jugoistočnu Europu i šire.

Bosna i Hercegovina posjeduje različite autohtone izvore energije :

Osnovni izvor primarne energije u BiH je ugljen (mrki ugalj i lignit) s procijenjenim rezervama od 10x109 tona

Hidro potencijal koji iznosi 6 000 MW, se koristi u visini od samo 35%

Prema urađenim opsežnim analizama postoji značajan potencijal energije vjetra.

Izvori sirovina za proizvodnju energije iz bio-mase su veoma povoljni, uključujući oko 1,5 miliona m³ šumskih ostataka i ostataka drvne industrije (drvni otpad, piljevina, iver i otpad od tehničkog drveta, itd).

Mogućnosti za eksploataciju geo-termalne i solarne energije su dostupne u velikoj mjeri, ali još uvijek nisu istražene i iskorištene.

Preliminarna istraživanja nafte i plina ukazuju na postojanje perspektivnih naslaga na velikom broju mjesta u BiH (rezerve se procjenjuju na oko 50 miliona tona nafte).

 

 

scroll