INFORMACIJE

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Sljedeći sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koje Bosna i Hercegovina ima potpisane sa drugim državama, su u primjeni:

Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Crna Gora, Češka, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjeverna Irska.

 

 

scroll