INFORMACIJE

Turizam

Bosna i Hercegovina posjeduje prirodne ljepote i historijsku i kulturnu baštinu koje u velikoj mjeri zadovoljavaju nove trendove na tržištu putovanja, posebno zahtjeve putnika koji su u potrazi za novim destinacijama, avanturom i autentičnošću.

Bosna i Hercegovina može ponuditi mnogo toga ljudima koji traže različita iskustva daleko od gužve, bilo da žele skijati, ići na rafting i lov ili eventualno posmatrati ptice.

Oni koji više tragaju za kulturnim turizmom su u mogućnosti da dožive historiju staru stoljećima posjetom mnogim arheološkim ostacima i baštini iz Rimskog doba, pa čak i iz prahistorije.

Sa svojom bogatom turističkom ponudom, ona može zadovoljiti potrebe svjetskih putnika bez obzira na njihov budžet i želje. Osim toga, turisti u BiH uživaju u gastronomskoj ponudi različitih tradicionalnih i organskih jela.

Najperspektivnije grane bh. turizma su:

  • Zimski i planinski turizam
  • Eko turizam
  • Spa turizam
  • Kulturni i vjerski turizam
  • Sportski i avanturistički turizam
  • Morski turizam

Turistički sektor ima ogroman potencijal za razvoj i sve preduslove da igra značajnu ulogu u privredi zemlje. S toga je razvoj turizma prepoznat kao jedan od najvažnijih prioriteta ukupne državne privredne razvojne politike.

 

 

scroll