Preko 120 verifikovanih poslovnih zona nalazi se u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pretražite Poslovne zone po općinama, ekonomskim sektorima, infrastrukturi i transportnoj udaljenosti

Koraci za početak poslovanja

Pogledajte korake za početak poslovanja, izdavanje građevinske dozvole, upoznajte se sa poreskim i carinskim sistemom u FBiH i pretražite relevantnu legislativu

Šta su Poslovne zone
Federacije Bosne i Hercegovine

Poslovne zone Federacije BiH su infrastrukturno opremljene lokacije na teritoriji Federacije BiH namijenjene za obavljanje različitih poslovnih djelatnosti. Svojim korisnicima poslovne zone nude različite pogodnosti. One mogu biti iskazane kroz povoljnije rente ili najamnine, odloženo plaćanje, poreske olakšice, lakši pristup kreditnom finansiranju za novoosnovane kompanije, organizovan marketinški nastup, pomoć u izvozu i dr.

Poslovna zona može biti organizovana i upravljana od lokalne samouprave ili međunarodnih nevladinih organizacija uz učešće regionalnih vlada (hibridne nevladine organizacije), može imati privatni status ili neki drugi oblik organizovanja.

Na ovoj web stranici se možete informisati o Poslovnim zonama Federacije BiH, pretraživati, upoznati se sa ekonomskim pokazateljima poslovanja, kao i pronaći svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za pokretanje poslovanja u nekoj od Poslovnih Zona. Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj Kontakt stranici.

Ukratko o BiH

  • BiH i FBiH su smješteni u Jugoistočnoj Evropi
  • Niski transportni troškovi
  • Izlaz na Jadransko more

Atraktivni sektori

  • Moderne saobraćajnice
  • Ubrzan razvoj na svim poljima infrastrukture

Povlastice za investitore

  • Hidroenergetski potencijal
  • 66% teritorije FBiH pokriveno šumom
  • Talentovan i obrazovan kadar

DOKUMENTI/DOWNLOAD

  • Pretražite cjelokupnu administrativnu i informativnu dokumentaciju.
  • Informišite se o početku poslovanja unutar zone, olakšicama korisnicima zone, subvencioniranju i planiranim investicijama
scroll