INFORMACIJE

Bankarski i finansijski sektor

Mandat Centralne banke BiH je praćenje stabilnosti finansijskog sistema i aktivno učešće u razvoju i implementaciji politike stabilnosti i održivog ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine (BiH), kroz osiguranje stabilnosti domaće valute i ukupne finansijske i ekonomske stabilnosti u zemlji.

Centralna banka Bosne i Hercegovine održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom, što znači da izdaje domaću valutu uz puno pokriće u slobodnim konvertibilnim deviznim sredstvima po fiksnom kursu 1KM:0,51129 EUR. Centralna banka definira i kontrolira provođenje monetarne politike Bosne i Hercegovine. Centralna banka pomaže i održava odgovarajuće platne i obračunske sisteme. Također koordinira djelatnosti agencija za bankarstvo bh entiteta, koje su nadležne za izdavanje dozvola za rad i superviziju banaka.

Bankarstvo je jedan od najjačih sektora BiH.

Broj komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini je 23 (april 2018.) sa približno 10 000 zaposlenih. Samo jedna banka je u većinskom državnom vlasništvu, dok strane banke posjeduju preko 82 % bankarskog kapitala u BiH.

Addiko Bank AG (ranije Hypo Group Alpe-Adria AG), Dubai Islamic Bank, Islamic Development Bank, Komercijalna banka, NLB Group (Nova Ljubljanska banka), Privredna banka Zagreb d.d. (ranije Intesa Sanpaolo Group), ProCredit Holding, Raiffeisen Bank International, Sberbank (ranije Volksbank), Steiermärkische Bank und Sparkassen, Ziraat Bankasi, Zagrebačka banka d.d. Zagreb (ranije Unicredit) su strane banke koje su prisutne u zemlji.

Bosna Bank International je jedina banka u BiH koja posluje po principima islamskog bankarstva.

Oslanjajući se na svoje analize, u martu 2018. godine agencija Standard Poor's potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine "B sa stabilnim izgledima". Međunarodna rejting agencija Moody's Investors Service objavila je u februaru 2018. godine da kreditni rejting Bosni i Hercegovini ostaje B3 sa stabilnim izgledima.

 

 

scroll