ZA INVESTITORE

Koraci za registraciju firme

Image Priprema i sastavljanje osnivačkog akta (notar)
Image Uplata osnivačkog uloga
Image Registracija kod mjerodavnog općinskog/osnovnog suda
Image Izrada pečata
Image Otvaranje žiro računa u poslovnoj banci
Image Prijava preduzeća i zaposlenih u poreznu upravu
Image Izjava osnivača o ispunjavanju svih uslova za početak realizacije aktivnosti
Image

Postupak sudske registracije poslovnog subjekta u skladu sa zakonom traje pet dana.

Image

Podaci preuzeti sa web stranice “Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini”.

Za više informacija kliknite ovdje

scroll