ZA INVESTITORE

Korisni linkovi

Zakoni koji se odnose na strana ulaganja

Image Prečišćen tekst Zakona o politici direktnih stranih ulaganja BiH
Image Prečišćen tekst Zakona o stranim ulaganjima FBIH
Image Zakon o privrednim društvima FBiH

Zakoni koji se odnose na poreze

Image Zakon o porezu na dodatu vrijednost
Image Instrukcija o povratu poreza na dodatu vrijednost za strane državljane BiH
Image Zakon o porezu na dobit FBiH

Zakoni koji se odnose na slobodne zone

Image Zakon o slobodnim zonama BiH
Image Zakon o slobodnim zonama FBiH

Zakoni koji se odnose na registraciju poslovnih subjekata

Image Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH
Image Zakon o registraciji poslovnih subjekata FBiH
Image Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini

Zakoni koji se odnose na rad i zapošljavanje

Image Zakon o radu FBiH
Image Zakon o strancima BiH
scroll