ZA INVESTITORE

Vrste preduzeća

OBLIK DRUŠTVA

OPIS

Društvo s neograničenom
solidarnom odgovornošću
(d.n.o. / o.d)

Osniva se zaključivanjem ugovora između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba. Članovi odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze preduzeća. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osniva se donošenjem akta o osnivanju ili ugovorom između jedne ili više domaćih/stranih fizičkih i/ili pravnih osoba s osnovnim kapitalom podijeljenim u uloge. Član društva s ograničenom odgovornošću odgovara za obaveze društva u visini njegovog uloga u istom. Minimum osnovnog kapitala iznosi
BAM 1.000 (cca 500 EUR).

Komanditno društvo (k.d.)

Osniva se ugovorom između dvije ili više domaćih/stranih fizičkih osoba i/ili pravnih osoba. Najmanje jedan partner ima potpunu odgovornost (uključujući privatno vlasništvo) i najmanje jedan partner ima ograničenu odgovornost koja se ograničava vrijednošću njegovog udjela u tom preduzeću. Nije utvrđen minimum ili maksimum osnovnog kapitala.

Dioničko odnosno akcionarsko društvo (d.d. /a.d.)

Pravno je društvo koje se osniva ugovorom jedne ili više domaćih/stranih fizičkih ili pravnih osoba – dioničara s početnim kapitalom podijeljenim u dionice. Otvoreno društvo je pravna osoba (banka, osiguravajuće društvo ili preduzeće) s minimumom osnovnog kapitala od BAM 4.000.000 (cca 2.000.000 EUR) i najmanje 40 dioničara čije su dionice emitirane putem javne ponude. Zatvoreno društvo je vrsta dioničkog društva čije se dionice izdaju među ograničenim brojem sudionika. Minimum osnovnog kapitala je BAM 50.000
(cca 25. 000 EUR).

Image

Podaci preuzeti sa web stranice “Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini”.
Za više informacija kliknite ovdje

scroll