Kontakt
dr. Ante Starčevića bb, Mostar
+387 (0)36 449-120
SEKTOR PODUZETNIŠTVA
Pomoćnik ministra za poduzetništvo
sektorpoduzetnistvoa@fmrpo.gov.ba
+387(0)36/449-124,113
+387(0)36/449-146
O nama

Svrha  Informacionog  sistema  sa  web  portalom  poslovnih/industrijskih  zona  u  FBiH  je  da ponudi  osnovu  za  razvoj  komunikacione  i  relacione  platforme  koja će  podržati  prikupljanje struktuiranih  i  drugih  podataka  o  poslovnim  zonama  i  privrednim  subjektima  koji  posluju  u poslovnim  zonama,  aktivnosti  promocije  poslovnih  zona  i  privrednog  potencijala  jedinica lokalne  samouprave  te  promocije  subvencija  i  olakšica  koje  će privući  investitore,  razvoj analiza koje će koristiti Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, jedinice lokalne samouprave te drugi zainteresovani subjekti.

scroll