POSLOVNA ZONA
Žabljak Općina Usora

LOKACIJA NA MAPI

Prikaz poslovne zone

Download prikaza zone u .png * Podaci preuzeti od FGU

Prikaz lokacije poslovne zone

OSNOVNE INFORMACIJE

KONTAKT
Žabljak b.b. 74230 Usora, Usora
Anto Bonić;


Dario Katić;


Email upravitelja:
Telefon upravitelja: Broj mobitela upravitelja:


Povlastice korisnicima zone:
Odlukom o komunalnoj naknadi (Sl. glasnik općine Usora 9/14, 14/17, 4/18) subjektima koji se bave proizvodnom djelatnošću utvrđeno je umanjenje komunalne naknade u visini 50%.
OPĆI PODACI
Godina osnivanja 2008.
Način nastanka
Vlasništvo Privatno
Ukupna površina 5 ha
Ukupna površina slobodnih parcela 0 ha
Boja zone Zelena
Broj odluke o osnivanju 01-05-51/08
Datum odluke o osnivanju 12.05.2008.
Cijena po m2
INFRASTRUKTURA
Putevi u zoni
- Asfaltni put do zone
- Makadamski put do zone
- Asfaltni put do parcela koje se koriste
- Makadamski put do parcela koje se koriste
- Asfaltni put do svih parcela u zoni
- Makadamski put do svih parcela u zoni
Putevi do zone
Voda
- Voda za piće do zone
- Tehnička voda do zone
- Voda za piće do parcela koje se koriste
- Tehnička voda do parcela koje se koriste
- Voda za piće do svih parcela u zoni
- Tehnička voda do svih parcela u zoni
Električna energija
- Električna energija do zone
- Električna energija do parcela koje se koriste
- Električna energija do svih parcela u zoni
Telefon
- Telefon do zone
- Telefon do parcela koje se koriste
- Telefon do svih parcela u zoni
Internet
- Internet do zone
- Internet do parcela koje se koriste
- Internet do svih parcela u zoni
Gas
- Gas do zone
- Gas do parcela koje se koriste
- Gas do svih parcela u zoni
Kanalizacija
- Kanalizacija do zone
- Kanalizacija do parcela koje se koriste
- Kanalizacija do svih parcela u zoni
Odlaganje čvrstog otpada
Prečistač otpadnih voda
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD:
Cestovnog pravca 0,1 km
Željeznice 13 km
Aerodroma 75 km
Centra grada 6 km
scroll