POSLOVNA ZONA
Bukva-Vila Općina Tešanj

LOKACIJA NA MAPI

Prikaz poslovne zone

Download prikaza zone u .png * Podaci preuzeti od FGU

Prikaz lokacije poslovne zone

OSNOVNE INFORMACIJE

KONTAKT
Bukva, Tešanj, Tešanj
Hamzalija Hojkurić, dipl.oec. ;

E-mail: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
Telefon: 032/650-022

Naziv upravitelja: Hamzalija Hojkurić

Email upravitelja: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
Telefon upravitelja: 032/650-022 Broj mobitela upravitelja:


Povlastice korisnicima zone:
Odluka o komunalnim taksama ("Službeni glasnik Općine Tešanj", 4/058 i 5/09) Komunalnu taksu na istaknutu firmu ratni vojni invalidi sa preko 50 % invalidnosti plaćaju u iznosu od 50 % od propisane takse, ukoliko je RVI nosilac djelatnosti registrovane kao fizičko lice. Od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu oslobođene su djelatnosti fizičkih lica u oblasti uslužnog zanatstva-tradicionalnih zanata i to: časovničari, obućari, kovači i krečari. Utvrđena komunalna taksa umanjuje se za 50 % ako se firma ističe u drugom polugodištu tekuće godine, odnosno ako se obavljanje djelatnosti okonča u toku prvog polugodišta
OPĆI PODACI
Godina osnivanja 2019.
Način nastanka Industrijsko - prerađivačka
Vlasništvo Mješovito
Ukupna površina 59,5 ha
Ukupna površina slobodnih parcela 12,6 ha
Boja zone Smeđa
Broj odluke o osnivanju 01-02-1-1448-3/19
Datum odluke o osnivanju 01.08.2019.
Cijena po m2
INFRASTRUKTURA
Putevi u zoni
- Asfaltni put do zone
- Makadamski put do zone
- Asfaltni put do parcela koje se koriste
- Makadamski put do parcela koje se koriste
- Asfaltni put do svih parcela u zoni
- Makadamski put do svih parcela u zoni
Putevi do zone
Voda
- Voda za piće do zone
- Tehnička voda do zone
- Voda za piće do parcela koje se koriste
- Tehnička voda do parcela koje se koriste
- Voda za piće do svih parcela u zoni
- Tehnička voda do svih parcela u zoni
Električna energija
- Električna energija do zone
- Električna energija do parcela koje se koriste
- Električna energija do svih parcela u zoni
Telefon
- Telefon do zone
- Telefon do parcela koje se koriste
- Telefon do svih parcela u zoni
Internet
- Internet do zone
- Internet do parcela koje se koriste
- Internet do svih parcela u zoni
Gas
- Gas do zone
- Gas do parcela koje se koriste
- Gas do svih parcela u zoni
Kanalizacija
- Kanalizacija do zone
- Kanalizacija do parcela koje se koriste
- Kanalizacija do svih parcela u zoni
Odlaganje čvrstog otpada
Prečistač otpadnih voda
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD:
Cestovnog pravca 2 km
Željeznice 15,8 km
Aerodroma 86 km
Centra grada 2,9 km

PRIVREDNI SUBJEKTI

PRIVREDNI SUBJEKTI Vrsta ZAPOSLENI
1 "MADI" d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge Tešanj 499
2 Lockwood BH d.o.o. Tešanj 58
3 "SINDIKAT METALACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" - Sindikalna podružnica Pobjeda d.d. Tešanj 0
4 "MANN+HUMMEL BA" Fabrika filtera, d.d. Tešanj Podružnica br.1. 3
5 Društvo za promet, proizvodnju, transport i usluge "SARACEVIC" d.o.o. Tešanj 46
6 "SILK-TRADE" d.o.o. za trgovinu i promet Tešanj 52
7 "PIRO-PROMET" d.o.o. Društvo za trgovinu, promet i usluge, Tešanj 37
8 "SINDIKAT METALACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" - Sindikalna podružnica Enker d.d. Tešanj 0
9 "ASCOM" d.o.o. Tešanj PJ Trgovina na malo kancelarijskom opremom i racunarima Tešanj 2
10 "EKO-SERVIS" d.o.o. Tešanj, društvo za otkup, proizvodnju i preradu sekundarnih sirovina export-import 28
11 Javno preduzece za proizvodnju i promet toplotne energije "TOPLANA" dionicko društvo d.d. Tešanj 22
12 "NORD-ENT" d.o.o. Društvo za proizvodnju nordijskog enterijera, promet i usluge Tešanj 2
13 "KOALA PAINTINGS" D.O.O. TEŠANJ 462
14 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU CARAPA "CONITA" D.O.O. TEŠANJ 99
15 "ALGOJA", d.o.o. Društvo za trgovinu i posredovanje, Tešanj 7
16 "TEMAL" d.o.o. Tešanj Društvo za transport, trgovinu i usluge 8
17 "SOCKSMAKER 3" D.O.O. TEŠANJ 336
18 "AB-TRANS" d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Tešanj 12
19 "ELEKTROPRIZMA" D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ELEKTROINSTALACIONE RADOVE TEŠANJ 7
20 Društvo za otkup i preradu kože, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KOTEKS" d.o.o. Tešanj 100
21 Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "danial S" d.o.o. Tešanj 5
22 "GAS PETROL" d.o.o. Tešanj 19
23 "HIFA-PETROL" DRUŠTVO ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo 123
24 "B&M COMERC" d.o.o. Tešanj, Društvo za proizvodnju, promet i usluge 26
25 SGI TECHNOLOGY d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge i consulting 7
26 Privatna predškolska ustanova "Kinder klub" u Tešnju 4
27 "SUN PACK" d.o.o. Tešanj PJ br.1 1
28 Štamparsko-izdavacko društvo "ŠTAMPARIJA-S" d.o.o. Tešanj 9
29 "CONTESSA" d.o.o. Društvo za proizvodnju i promet konfekcije Tešanj 191
30 Društvo "TRIEN" d.o.o. Tešanj 9
31 Zdravstvena ustanova apoteka "VIOLAPHARM" Tešanj 8
32 KOALA NEKRETNINE d.o.o. Tešanj 1
33 "PANACEA" d.o.o. 0
34 DMT KOALA d.o.o. Tešanj 23
35 DEHAsystem d.o.o. Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama 3
36 SaNa Commerce d.o.o. 2
37 Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu "Koteks production" d.o.o. Tešanj 1
38 3DIC d.o.o. Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 0
39 Društvo za proizvodnju, promet i usluge "SV Energija" d.o.o. Tešanj 6
40 "JACIMOVIC" Društvo sa ogranicenom odogovornošcu za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Banja Luka -Poslovna jedinica "JUVENTA SPORT" Tešanj 4

STATISTIČKI PODACI

Prihod/Rashod/Dobit

Izvoz

Dokumenti
Naziv Kategorija Preuzimanja
Poslovna zona Bukva upitnik
Informativni obrasci
pdf
Svi dokumenti
Galerija
scroll