POSLOVNA ZONA
RADOVLJE Općina Žepče

LOKACIJA NA MAPI

Prikaz poslovne zone

Download prikaza zone u .png * Podaci preuzeti od FGU

Prikaz lokacije poslovne zone

OSNOVNE INFORMACIJE

KONTAKT
Poslovna zona Radovlje Žepče , Žepče
Namik Malićbegović;

E-mail: namik.malicbegovic@tel.net.ba
Telefon: 032 888 626

Brigita Lovrić;

E-mail: graditeljstvo@opcina-zepce.com
Telefon: 032 888 605

Mustafa Dervišević;

E-mail: mustafa@opcina-zepce.com
Telefon: 032 888 626

Email upravitelja:
Telefon upravitelja: Broj mobitela upravitelja:


Povlastice korisnicima zone:
Umanjena visina rente do 75% po m2 korisne površine objekta
OPĆI PODACI
Godina osnivanja 2018.
Način nastanka
Vlasništvo Mješovito
Ukupna površina 9,42 ha
Ukupna površina slobodnih parcela 7,22 ha
Boja zone Zelena
Broj odluke o osnivanju 01-23-124/18
Datum odluke o osnivanju 31.10.2018.
Cijena po m2
INFRASTRUKTURA
Putevi u zoni
- Asfaltni put do zone
- Makadamski put do zone
- Asfaltni put do parcela koje se koriste
- Makadamski put do parcela koje se koriste
- Asfaltni put do svih parcela u zoni
- Makadamski put do svih parcela u zoni
Putevi do zone
Voda
- Voda za piće do zone
- Tehnička voda do zone
- Voda za piće do parcela koje se koriste
- Tehnička voda do parcela koje se koriste
- Voda za piće do svih parcela u zoni
- Tehnička voda do svih parcela u zoni
Električna energija
- Električna energija do zone
- Električna energija do parcela koje se koriste
- Električna energija do svih parcela u zoni
Telefon
- Telefon do zone
- Telefon do parcela koje se koriste
- Telefon do svih parcela u zoni
Internet
- Internet do zone
- Internet do parcela koje se koriste
- Internet do svih parcela u zoni
Gas
- Gas do zone
- Gas do parcela koje se koriste
- Gas do svih parcela u zoni
Kanalizacija
- Kanalizacija do zone
- Kanalizacija do parcela koje se koriste
- Kanalizacija do svih parcela u zoni
Odlaganje čvrstog otpada
Prečistač otpadnih voda
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD:
Cestovnog pravca 0,9 km
Željeznice 1,5 km
Aerodroma 106 km
Centra grada 0 km
scroll