INFORMACIJE

Sporazumi o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja

Sljedeći sporazumi o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja, koje BiH ima potpisane sa drugim državama, su u primjeni:

Albanija, Austriјa, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Indija, Iran, Italija, Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litva, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, Njemačka, OPEC – FOND, Pakistan, Portugal, Rumunija, SAD – OPIC, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švicarska, Švedska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina.

 

 

scroll