INFORMACIJE

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Bosna i Hercegovina posjeduje prirodne resurse i uslove koji stvaraju vrhunski ambijent za poljoprivrednu proizvodnju, uključujući raspoloživost radne snage, zemljišta i drugih prirodnih resursa, kao i pogodnu klimu.

Ogromni poljoprivredni potencijali samo su djelimično iskorišteni unatoč značajnim ljudskim i prirodnim resursima.

Snažan razvoj i konstantan rast proizvodnje koji karakteriziraju bh. poljoprivredni sektor su znatno ispod svojih realnih mogućnosti i očekivanih rezultata. Većina prehrambenih proizvoda se uvoze, posebice pšenica, mesni proizvodi, mliječni proizvodi i voćni sokovi.

Nedovoljna financijska sredstva potrebna za modernizaciju svih segmenata poljoprivredne proizvodnje (zamjena zastarjele tehnologije i opreme, poboljšanje postojeće infrastrukture poljoprivrednog sektora, itd) je jedan od glavnih ograničenja za brži razvoj ovog sektora. Međutim, bh. poljoprivredni sektor pruža ogromne mogućnosti za potencijalne investitore, bazirane na slijedećim glavnim prednostima:

  • Obilje poljoprivrednog zemljišta, oko 50%, je neobrađeno
  • Povoljni klimatski uslovi
  • Raspoloživost kvalificirane i jeftine radne snage i duga tradicija u poljoprivredi
  • Razvijen obrazovni sistem
  • Značajan uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
  • Privatizacija državnih preduzeća.

 

 

scroll