INFORMACIJE

Šumarstvo

Najpoznatiji prirodni resurs Bosne i Hercegovine je drvo. 53% zemlje je prekriveno šumom koja se koristi za preradu drveta i proizvodnju namještaja.

Šume i šumsko zemljište u Bosni i Hercegovini se prostiru na površini od 2.709.800 hektara.

S obzirom na njenu samoobnovu  prirodna struktura, sastav i prirodno pomlađivanje šuma predstavljaju osnovu za izradu strategije razvoja ovog sektora u budućnosti.

Zahvaljujući geografskom položaju Bosne i Hercegovine i utjecaju mediteranske, submediteranske, subkontinentalne i planinske klime, među šumama Posavine se pojavljuje značajan broj šumskih zajednica sa preko 100 vrsta drveta.

Osim drveta kao sirovine, bh. sektor šumarstva posjeduje značajne mogućnosti za proizvodnju:

  • Bio-energenata na temelju šumskih ostataka, piljevine i ivera.
  • Nedrvnih/sekundarnih šumskih proizvoda (koštičavo voće, bobičasti plodovi, kora dveta, korijen, šišarke, trava, cvijeće, ljekovito i aromatsko bilje, gljive)
  • Endemičnih biljnih i životinjskih vrsta
  • Briketi, palete i dr.

 Globalni ekonomski trendovi tokom 2009. godine snažno su utjecali na stogodišnju snažno razvijenu bh. drvnu industriju.

 Struktura i vrste proizvoda drvne industrije vrlo su raznoliki tako da je skoro svaki proizvod koji se proizvodi u svijetu, moguće proizvesti i u BiH.

 Bosanskohercegovačka drvna industrija je fokusirana na veći stepen obrade proizvoda i veći izvoz gotovih proizvoda od drveta.

 

 

scroll