03.12.2020.
Poslovna zona "Gorinčani"
Opis poslovne zone "Gorinčani"
Poslovni objekat "Pirnar"

Poslovna zona „Gorinčani“

 

Poslovna zona „Gorinčani“ predstavlja lokaciju za jednostavno i brzo osnivanje i pokretanje proizvodne djelatnosti za domaće i strane investitore. Obuhvata površinu  od 23 ha (233.420 m2), od čega je 215.340 m2 zauzeto, a ostalo je slobodno 18.080 m2.

 

Lokacija Poslovne zone „Gorinčani“

Položaj poslovne zone „Gorinčani“ je izrazito  povoljan.

 

 • smještena je neposredno pored magistralnog puta M5
 • udaljenost 2,5 km od centra Bosanskog Petrovca
 • 55 kilometara udaljena od Bihaća, u blizini raskrsnice puteva Bihać-Sarajevo-Knin /Šibenik/.
 • komunikacijski je dobro povezana sa Republikom Hrvatskom, a time i ostalim zemljama EU.

 

Namjena Poslovne zone „Gorinčani“

 

 Poslovna zona „Gorinčani“ organizuje se  objektima poslovne  i razne oblike privredne djelatnosti,  koje mogu biti organizovane u sklopu samostalnih poslovnih ili proizvodnih objekata. Rađeno je fleksibilno, plansko rješenje kod urbanističkog planiranja građevinskih parcela sa objektima industrijskog, poslovnog i proizvodnog karaktera. Planirana izgradnja objekata je po metodologiji za nepoznatog investitora.

 

Od  planske dokumentacije urađen je Regulacioni plan Poslovne zone „Gorinčani“.

 

Infrastruktura u Poslovnoj zoni „Gorinčani“

S ciljem osiguranja i unapređenja potpune funkcionalne infrastrukture u poslovnoj zoni „Gorinčani“, za podizanje njene atraktivnosti za nove ulagače do sad je urađeno:

 

 1. Priključak na magistralni put M5,
 2. Saobraćajnice unutar Poslovne zone,
 3. Javna rasvjeta u okviru Poslovne zone,
 4. Priključak na gradski vodovod.

 

Unutar postojeće zone djeluju već 3 firme: doo „Candela“ ( raniji naziv „Inter Work), doo, „Legno service“ i doo „Pirnar“ sa svojim proizvodno-skladišnim kapacitetima.

 

Prednosti Poslovne zone „Gorinčani“

 

 • Povoljan geoprometni položaj
 • Blizina graničnih prijelaza
 • Urađena infrastruktura
 • Brži i jeftiniji pristup zemljištu
 • Transparentno definisana cijena zemljišta i ostalih troškova
 • Dostupnost kvalificiranim i kvalitetnim ljudskim resursima
 • Općina i drugi nivoi vlasti podržavaju izgradnju zone

 

Ciljevi Poslovne zone „Gorinčani“

 • Privlačanje domaćih i stranih investitora
 • Razvoj poduzetništva
 • Otvaranje novih radnih mjesta
 • Održivi privredni razvoj općine Bosanski Petrovac

 

 • Općina Bosanski Petrovac provodi aktivnosti na stvaranju povoljnog ambijenta za ulaganje investitora i time pokušava ublažiti eventualne negativne refleksije iz okruženja.
 • Dosadašnja ulaganja u Poslovnu zonu „Gorinčani“ su opravdana, budući da je u istoj pokrenuta privredna djelatnost.

 

Adresa:

Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac

Tel:  +387 37 883 570

Fax. +387 37 881 012

E-mail: opcinabp@bih.net.ba

Web:    www.bosanskipetrovac.gov.ba

scroll