04.02.2020.
Terenski posjet predstavnika FMRPO-a gospodarskoj zoni Trn
Uređen dio gospodarske zone Trn
Gospodarska zona Trn

Članovi Komisije za praćenje utroška poticajnih financijskih sredstava iz 2018. godine po Grant shemi „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine" Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta su 29.1.2020. godine s predstavnicima  tima za implementaciju projekta izvršila terenski posjet gospodarskoj zoni Trn u Širokom Brijegu. Projektom planirane infrastrukturne aktivnosti su se odnosile na „Izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Trn".                                                                                                               

Vrijednost projekta je 353.289,58 KM, a financiran je iz sredstva FMRPO-a u iznosu od 234.688,00 KM, te iz proračuna  Grada Širokog Brijega u iznosu od 118.601,58 KM.                                                                                                                     

Uređenjem dijela komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Trn su stvoreni uvjeti za daljnji  rast i razvoj poslovnih subjekata smanjenjem prostornih ograničenja u razvoju pojedinih poduzetnika.

Kao najvažniji rezultat projekta je povećana zaposlenost u više gospodarskih subjekta u  gospodarskoj zoni Trn.

Također, izgradnjom 640 m nove ceste (bez asfaltnog sloja) i 1400 m nove vodoopskrbne mreže stvoreni su preduvjeti za aktiviranje  novih građevinskih parcela s mogućnošću zapošljavanja novih radnika. Izgradnjom ove dionice  lokalne ceste završeno je njeno trasiranje u cijeloj dužini čime je gospodarska zona (prva faza)  spojena na magistralnu cestu M 6.1.

Na ovaj način se dobio adekvatan priključak gospodarske zone Trn na magistralnu cestu M 6.1 koji do sada nije postojao zbog nemogućnosti proširenja postojećeg priključka.

 

scroll