20.02.2020.
Općina Banovići nudi pogodnosti za ulaganje u Poslovnu zonu – Sadnice
Općina Banovići nudi pogodnosti za ulaganje u Poslovnu zonu – Sadnice
Poslovna zona Sadnice

Za investitore u Poslovnoj zoni-Sadnice lokalna zajednica je osmislila ste mjera u vidu podsticaja, koje podrazumijevaju povrat dijela uloženih novčanih sredstava. Tako će naprimjer, investitor koji se odluči investirati u poslovnoj zoni ostvariti povrat uloženih sredstava u iznosu od 30 do 100%. Pravo na podsticaj u vidu povrata uloženih sredstava obezbjeđen je:

- za gradnju objekta od 500 do 700 m2 neto građevinske površine u iznosu od 30% naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

- za gradnju objekta od 700 do 900 m2 neto građevinske površine u iznosu od 50% naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

- za gradnju objekta od 900 do 1200 m2 neto građevinske površine u iznosu od 70% naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

- za gradnju objekta preko 1200 m2 neto građevinske površine u cjelokupnom iznosu visine naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,

Pravo na podsticaj u vidu oslobađanja obaveza plaćanja komunalne naknade za parcelu na kojoj se gradi objekat u periodu od pet godina od dana pribavljanja odobrenja za upotrebu objekta.

Investitor koji ostvaruje pravo na podsticaj, zahtjev za povrat novčanih sredstava podnosi Službi za prostorno uređenje, planiranje, razvoj i poduzetništvo Općine Banovići uz prilaganje potrebne dokumentacije (rješenje o obračunu naknada, upotrebnu dozvolu, odobrenje za gradnju, upotrebnu dozvolu sagrađenog objekta).

U poslovnoj zoni definisano je ukupno 46 parcela prosječne veličine 2.200 metara kvadratnih, a parcelama koje svojom površinom i oblikom ne budu zadovoljavale realne potrebe investitora omogućit će se pridruživanje parcela.

Poslovna zona Sadnice prostire se na 24.759 metra kvadratna na području Banovići Sela i predstavlja najpogodnije tlo za razvoj poduzetništva i dugoročno je rješenje za sve poduzetnike i potencijalne investitore. 

scroll