18.12.2020.
Održana edukacija timova JLS za unos podataka u Informacioni sistem poslovnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine
Održana obuka timova JLS za unos podataka

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u saradnji sa Projektom općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg podržava i financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržalo organizaciju dodatne edukacije timova jedinica lokalnih samouprava koji je organizirala Agencija za državnu službu Federacije BiH. Tema edukacije je bila unos i ažuriranje podataka u Informacioni sistem sa web portalom poslovnih zona.

Edukacija se održala u periodu od 30.11.2020. do 16.12.2020. godine i odvijala u 4 modula, a učesnici su bili podijeljeni u 3 grupe, budući da je na edukaciji učestvovalo ukupno 79 predstavnika iz 44 općine i grada širom Federacije BiH. Predavači na edukaciji su bili predstavnici firme Orbicode, koja je i razvila Informacioni sistem sa web portalom poslovnih zona.

Osim toga, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio Nacrt zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH, koji je izradilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, i ovo je novi zakonski propis kojim se stvara pravni temelj koji će omogućiti svim nivoima vlasti u Federaciji BiH sistemski pristup u planiranju razvoja poduzetničke infrastrukture, ali i cjelokupnog poslovnog okruženja u Federaciji BiH. Zakon između ostalog podrazumjeva uspostavu Registra poduzetničke infrastrukture kao modul uspostavljenog informacionog sistema sa web portalom poduzetničkih zona u Federaciji. Upisom u Registar i redovnim izvještavanjem o promjeni podataka, subjekti poduzetničke infrastrukture u Federaciji stiču pravo na prijavu za korištenje podrške Ministarstva i drugih nositelja sistema podrške za unapređenja poduzetničke infrastrukture, te je zato jako važno Vaše učešće na ovoj obuci.

Koristimo priliku da se zahvalimo Projektu općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) i Agenciji za državnu službu Federacije BiH, na podršci u organizaciji edukacije, kao i svim predstavnicima općina i gradova koji su aktivno učestvovali na edukaciji.

scroll